Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Losser
 
 
Bezinning en Inspiratie Bezinning en Inspiratie
De commissie Bezinning en Inspiratie heeft als taak het bevorderen van de persoonlijke geloofsbeleving op kerkelijk en pastoraal terrein. Daarnaast schenkt zij aandacht aan culturele en maatschappelijk aspecten van het kerk zijn. De commissie doet dit door lezingen, gespreksgroepen en andere activiteiten te organiseren.
 .
In de commissie werken de protestantse gemeenten van Losser en Glanerbrug samen. De activiteiten vinden in beide gemeenten plaats.
 
De leden van de commissie zijn:
ds. Hennie Marsman  Losser vzr  06 29492531
Wilma ten Bolscher Losser
Gerda ter Haar Glanerbrug
ds.Hans Kroeskop Glanerbrug
Thea Vrieling  Glanerbrug
Georg van Slageren Losser

Het e-mailadres van de commissie Bezinning en Inspiratie: bezinning@protestantsegemeentelosser.nl
 
Ook in het seizoen 2020-2021 biedt de commissie Bezinning en Inspiratie u weer een mooi en afwisselend programma aan met lezingen, gesprekskringen en andere activiteiten.
Dit jaar is alles echter onder voorbehoud. Naast het Deo Volente n.a.v. Jacobus 4:13-15, denken we daarbij vooral aan het voorbehoud van de regelgeving vanuit de rijksoverheid i.v.m. de bestrijding van het coronavirus.

Als gevolg van de anderhalve meter-maatregel zullen de zondagmiddaglezingen plaatsvinden in de Protestantse kerk in Glanerbrug. Opgave vooraf is steeds noodzakelijk.
Sommige activiteiten kunnen om praktische redenen dit seizoen niet doorgaan. Bijvoorbeeld het Bijbels koken en de Taizévieringen.
Gelukkig kunnen andere activiteiten wel doorgang vinden, omdat we daarbij de corona-regels kunnen hanteren.

De drie zondagmiddaglezingen die we dit jaar aanbieden zijn thematisch met elkaar verbonden doordat ze alle drie te maken hebben met de relatie tussen Jodendom en Christendom. Ruud Bartlema zal vertellen over de Christusgestalte in het werk van Marc Chagall. Reinier Gosker zal ons achtergrondinformatie geven bij vragen over de joodse wortels van het Nieuwe Testament. En Arthur Alderliesten zal een inleiding geven over leven en werk van Dietrich Bonhoeffer, theoloog en verzetsstrijder tegen het nazisme.

In de doordeweekse programmering treft u naast bekende activiteiten als de Open Kring, de Vrouwengespreksgroep en de Mannensociëteit ook nieuwe activiteiten aan, bv. een lezing van ds. Cees de Jonge en een kring “De Bijbel lezen in 1 jaar.”

We hopen u dit seizoen een mooi programma te bieden met allerlei kansen voor ontmoeting en gesprek. We wensen u veel inspiratie en bezinning!
De commissie B&I: Wilma ten Bolscher, Gerda ter Haar, ds. Hans Kroeskop, ds. Hennie Marsman en Georg van Slageren.


Programma 2021/2022 van de werkgroep Bezinning en Inspiratie  Klik hier
terug
 
 
 
 

Hemelvaartsdag , oecumenische Hemelvaartsviering in Openluchttheater Brilmansdennen.
datum en tijdstip 26-05-2022 om 09:00
meer details

Kerkdienst zorgcentrum
datum en tijdstip 28-05-2022 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 29-05-2022 om 10:00
meer details

Zangdienst Bezinning & Inspiratie 29 mei 2022.
datum en tijdstip 29-05-2022 om 19.00 uur
meer details

Moderamenvergadering
datum en tijdstip 02-06-2022 om 09:30 uur
meer details

 
Dinkeldienst Oecumenische viering op de OASE bij Gronau zondag 19 juni om 10.30 uur
meer
 
Jongerenwerk 2022
Klik op de regel voor meer informatie over:

1.  Jongeren catechese 2022

2.  Vrijbuiters 2022

3.  Jongerenavond Connect 2022 
 
Kenmerkend aanzien

 
Geven met Givt
uitleg
voorbeeld
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.