Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Losser
 
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeester bestaat uit:
 
Fenny Pasveer Voorzitter 06-34648643
Manita de Kinkelder- de Roo Secretaris 06 52393434
Martine Zeeman-Dekkers Penningmeester 06 34736517
Harry Hilbink Lid 06 10979718

Contact: CVK@protestantsegemeentelosser.nl
Bankrekeningnummers  
NL77RABO 0337 3042 38 Vrijwillige bijdragen
NL70RABO 01303 379 86 Collectebonnen/ Algemeen
Rekeningen en Declaraties  facturencvk@protestantsegemeentelosser.nl
 
Het College van Kerkrentmeesters (CVK) is verantwoordelijk voor alle materiële zaken in de gemeente, voor zover niet van diaconale aard.
Het CVK beheert dus (voor en in opdracht van de Kerkenraad) de financiën, de gebouwen en verdere roerende en onroerende zaken.

De hoofdtaken van het college zijn:
• uitvoering van het vastgestelde beleid van de kerkenraad
• samenstelling van de begroting en de jaarrekening
• beheer en onderhoud van het kerkgebouw en de inventaris
• beheer van grondzaken
• beheer van de aanwezige (geld-)middelen
• aansturen van de vrijwilligers, zoals bv. de organisten en de kosters
• verzorgen van de financiële administratie
• verzorgen van de ledenadministratie
• verzorgen van de Actie Kerkbalans
Voor de beleggingen laat het college zich adviseren door de beleggingscommissie. Deze commissie wordt door de kerkenraad aangesteld.
Voor wat betreft gebouwen en grondzaken wordt advies gevraagd aan de rentmeester van het Kantoor Kerkelijke goederen.


 
 
 


 
 
Verhuurmogelijkheden Verhuurmogelijkheden
Voor huur mogelijkheden van de gebouwen klik hier
 
Archief Archief
Voor het archief klik hier.
 
 
 
 

Kerkdienst Zorgcentrum
datum en tijdstip 30-09-2023 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10:00
meer details

Koffie bij Aleida
datum en tijdstip 04-10-2023 om 10:00
meer details

Kerkdienst Sing-in-tiem
datum en tijdstip 08-10-2023 om 10:00
meer details

Bezinning en Inspiratie Eten uit een Voedselbos
datum en tijdstip 08-10-2023 om 15.00 uur
meer details

 
Connect 2023-2024
meer
 
Programma Bezinning & Inspiratie 2023-2024
meer
 
Geven met Givt
uitleg
voorbeeld
 
Veel gestelde vragen (FAQ)
klik hier
 
Jongerenwerk 2022-2023
Klik op de regel voor meer informatie over:

A. Connect
B. Gespreksgroep/Catechese voor jongeren

 
 
Kenmerkend aanzien

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.