Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Losser
 
 
Werkgroepen Werkgroepen
De kerkenraad laat zich bijstaan door een groot aantal werkgroepen. Deze groepen of commissies verzetten veel werk voor onze gemeente.
De kerkenraad blijft altijd eindverantwoordelijk.

 
Archief :       
Het archief is in beheer bij Georg van Slageren.
Voor meer informatie  Klik hier

Bezoekersgroep
De Bezoekersgroep is opgezet vanuit de diaconie. De leden van de Bezoekersgroep bezoeken bejaarde gemeenteleden die zelfstandig wonen of in Maartens-Stede, Oldenhove of Leurinkshof.
Op de laatste zaterdag van de maand wordt in het Zorgcentrum een kerkdienst gehouden waar de Bezoekersgroep haar medewerking aan verleent. Verder organiseert zij een Paasmiddag en een Kerstviering . Deze worden gehouden in het Kerkelijk Centrum.
Om de foto's van de jubileum bijeenkomst te bekijken klik hier
Contactpersoon is Henny Härle, tel. 053 538 2167


Beeld en Geluid (BenG)
De commissie Beeld en Geluid zorgt ervoor dat tijdens de kerkdiensten de liturgie via beeldschermen wordt getoond. Eén van de leden is aanwezig om de apparatuur te bedienen.
Contact: beamergroep@protestantsegemeentelosser.nl

De commissie BenG bestaat uit:
Sipke van Solkema (coördinator)
Teddy Godschalk
Adriaan van der Goot
Mark Olde Riekerink
Rick Olde Riekerink
Anja Frowijn
Begraafplaats
Onze gemeente is in het bezit van een eigen begraafplaats. Deze is door de burgerlijke gemeente aangewezen als gemeentelijk monument. Om de kosten van het onderhoud beheersbaar te houden, is er een kleine groep gemeenteleden die helpt bij het onderhoud.  Het beheer is in handen van het College van Kerkrentmeesters.
De administratie wordt verzorgd door Jan Pieterson, tel. 06 24774943
Voor meer informatie klik hier

Berichtenblad
Om de gemeente zo goed mogelijk van informatie te voorzien wordt er maandelijks een berichtenblad uitgegeven. Hierin staan onder ander berichten van de predikant, de colleges en het jeugdwerk. Men kan kiezen voor een abonnement op de papieren uitgave of op de digitale uitgave.
Contact: berichtenblad@protestantsegemeentelosser.nl

Liturgisch bloemschikken
Er bestaat al een aantal jaren een werkgroep die zich bezig houdt met liturgisch bloemschikken.
Op de kerkelijke hoogtijdagen, in de Adventsperiode en de Veertigdagentijd verzorgen de leden van de Liturgische bloemschikgroep een liturgische schikking. Tijdens de kerkdienst geeft één van de leden van de groep uitleg hierover.
De Liturgische bloemschikgroep bestaat uit:
Jenny van Beek
Marga Vriesema (coördinator)
Voor meer informatie klik hier


Themadienstcommissie
De themadienstcommissie organiseert een aantal keer per jaar in samenwerking met de dienstdoende predikant een viering rond een bepaald thema. Soms wordt hierin ook samenwerking gezocht met andere groepen zoals de kindernevendienst of de commissie ZWO/NBG.
Leden van de themadienstcommissie zijn:
Lianne Brilman
Mark Brinkhof
Anja Frowijn
Dorien van der Goot
Hennie Marsman

terug
 
 
 
 

Kerkdienst Zorgcentrum
datum en tijdstip 30-09-2023 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10:00
meer details

Koffie bij Aleida
datum en tijdstip 04-10-2023 om 10:00
meer details

Kerkdienst Sing-in-tiem
datum en tijdstip 08-10-2023 om 10:00
meer details

Bezinning en Inspiratie Eten uit een Voedselbos
datum en tijdstip 08-10-2023 om 15.00 uur
meer details

 
Connect 2023-2024
meer
 
Programma Bezinning & Inspiratie 2023-2024
meer
 
Geven met Givt
uitleg
voorbeeld
 
Veel gestelde vragen (FAQ)
klik hier
 
Jongerenwerk 2022-2023
Klik op de regel voor meer informatie over:

A. Connect
B. Gespreksgroep/Catechese voor jongeren

 
 
Kenmerkend aanzien

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.