Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Losser
 
 
Diaconie Diaconie
De diaconie biedt hulp aan gemeenteleden waarvan bekend is, dat zij hulp nodig hebben.
Verder onderhoudt de diaconie nauw contact met het plaatselijk maatschappelijk werk. Waar nodig springt de diaconie bij in gevallen waarvoor geen andere oplossing te vinden is of waarvoor de gemeentelijke overheid geen oplossing biedt. Daarbij speelt de gezindheid van degene die hulp nodig heeft geen rol. 
Het College van Diakenen bestaat uit de volgende personen:                                     

 
Geke van Solkema-van der Wensch voorzitter 053-5361366
Lambert Pruntel penningmeester  
Wilma Hilbink-Heijdemann secretaris  
Ada Mul-Staas lid  
Ineke Dedecker Diaconaal rentmeester  

Contact: diaconie@protestantsegemeentelosser.nl
Bankrekeningnummer  
NL89RABO 0337 3162 44 Vrijwillige bijdragen
Postbus 68  7580 AB Losser  

Nederlands Bijbelgenootschap
Onder de verantwoordelijkheid van de diaconie valt ook de aandacht voor de verspreiding van de Bijbel, zowel in Nederland als wereldwijd.
Contactpersoon voor het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap is mevr. Yvonne Olde Riekerink-Elferink, tel. 053-5382920.
 
Bezoekersgroep Bezoekersgroep
lees meer »
 
Kerkradio Kerkradio
lees meer »
 
Werelddiaconaat Werelddiaconaat
lees meer »
 
 
 
 

Kerkdienst Zorgcentrum
datum en tijdstip 30-09-2023 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10:00
meer details

Koffie bij Aleida
datum en tijdstip 04-10-2023 om 10:00
meer details

Kerkdienst Sing-in-tiem
datum en tijdstip 08-10-2023 om 10:00
meer details

Bezinning en Inspiratie Eten uit een Voedselbos
datum en tijdstip 08-10-2023 om 15.00 uur
meer details

 
Connect 2023-2024
meer
 
Programma Bezinning & Inspiratie 2023-2024
meer
 
Geven met Givt
uitleg
voorbeeld
 
Veel gestelde vragen (FAQ)
klik hier
 
Jongerenwerk 2022-2023
Klik op de regel voor meer informatie over:

A. Connect
B. Gespreksgroep/Catechese voor jongeren

 
 
Kenmerkend aanzien

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.