Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Losser
 
 
Diaconie Diaconie
De diaconie biedt hulp aan gemeenteleden waarvan bekend is, dat zij hulp nodig hebben.
Verder onderhoudt de diaconie nauw contact met het plaatselijk maatschappelijk werk. Waar nodig springt de diaconie bij in gevallen waarvoor geen andere oplossing te vinden is of waarvoor de gemeentelijke overheid geen oplossing biedt. Daarbij speelt de gezindheid van degene die hulp nodig heeft geen rol. 
Het College van Diakenen bestaat uit de volgende personen:                                     

 
Mevr. Geke van Solkema-van der Wensch voorzitter 053-5361366
Dhr Lambert Pruntel penningmeester  
Mevr. Wilma Hilbink-Heijdemann secretaris  
Mevr. Ineke Dedecker lid  
Mevr. Ada Mul lid  
Mevr. Marijke Keizer de Graaf lid  

Contact: diaconie@protestantsegemeentelosser.nl
Bankrekeningnummer  
NL89RABO 0337 3162 44 Vrijwillige bijdragen
Postbus 68  7580 AB Losser  

Nederlands Bijbelgenootschap
Onder de verantwoordelijkheid van de diaconie valt ook de aandacht voor de verspreiding van de Bijbel, zowel in Nederland als wereldwijd.
Contactpersoon voor het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap is mevr. Yvonne Olde Riekerink-Elferink, tel. 053-5382920.
 
Bezoekersgroep Bezoekersgroep
lees meer »
 
Kerkradio Kerkradio
lees meer »
 
Werelddiaconaat Werelddiaconaat
lees meer »
 
 
 
 

Moderamenvergadering
datum en tijdstip 28-10-2021 om 09:30 uur
meer details

Dienst Zorgcentrum
datum en tijdstip 30-10-2021 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00
meer details

kring ik geloof geloof ik
datum en tijdstip 31-10-2021 om 13:00
meer details

De Christusgestalte in het werk van Marc Chagall
datum en tijdstip 31-10-2021 om 15:00
meer details

 
Kenmerkend aanzien

 
coronamaatregelen
Alle geplande activiteiten zijn onder voorbehoud van coronamaatregelen
 
Geven met Givt
uitleg
voorbeeld
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.