Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Losser
 
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeester bestaat uit:
 
Chris Meekers Voorzitter 06-26955269
Manita de Kinkelder- de Roo Secretaris 06 52393434
Martine Zeeman-Dekkers Penningmeester 06 34736517
Harry Hilbink Lid 06 10979718

Contact: CVK@protestantsegemeentelosser.nl
Bankrekeningnummers  
NL77RABO 0337 3042 38 Vrijwillige bijdragen
NL70RABO 01303 379 86 Collectebonnen/ Algemeen
 
Het College van Kerkrentmeesters (CVK) is verantwoordelijk voor alle materiële zaken in de gemeente, voor zover niet van diaconale aard.
Het CVK beheert dus (voor en in opdracht van de Kerkenraad) de financiën, de gebouwen en verdere roerende en onroerende zaken.

De hoofdtaken van het college zijn:
• uitvoering van het vastgestelde beleid van de kerkenraad
• samenstelling van de begroting en de jaarrekening
• beheer en onderhoud van het kerkgebouw en de inventaris
• beheer van grondzaken
• beheer van de aanwezige (geld-)middelen
• aansturen van de vrijwilligers, zoals bv. de organisten en de kosters
• verzorgen van de financiële administratie
• verzorgen van de ledenadministratie
• verzorgen van de Actie Kerkbalans
Voor de beleggingen laat het college zich adviseren door de beleggingscommissie. Deze commissie wordt door de kerkenraad aangesteld.
Voor wat betreft gebouwen en grondzaken wordt advies gevraagd aan de rentmeester van het Kantoor Kerkelijke goederen.


 
 
 


 
 
Verhuurmogelijkheden Verhuurmogelijkheden
Voor huur mogelijkheden van de gebouwen klik hier
 
Archief Archief
Voor het archief klik hier.
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-06-2022 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 03-07-2022 om 10:00
afscheid groep 8 Meetser Snelschoolmeer details

Koffie bij Aleida
datum en tijdstip 06-07-2022 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om 10:00
meer details

Moderamenvergadering
datum en tijdstip 14-07-2022 om 09:30 uur
meer details

 
Dinkeldienst Oecumenische viering op de OASE bij Gronau zondag 19 juni om 10.30 uur
meer
 
Jongerenwerk 2022
Klik op de regel voor meer informatie over:

1.  Jongeren catechese 2022

2.  Vrijbuiters 2022

3.  Jongerenavond Connect 2022 
 
Kenmerkend aanzien

 
Geven met Givt
uitleg
voorbeeld
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.