Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Losser
 
 
Pastoraat Pastoraat
Bij het pastoraat gaat het om het omzien naar elkaar. Pastoraat betekent letterlijk: ‘de herderlijke verzorging van de gemeente’. Jezus noemt zichzelf de Goede Herder en geeft zijn volgelingen de opdracht om zijn schapen te weiden. Omzien naar elkaar en zorgen voor elkaar vloeit als een opdracht voort uit het geloof dat God zorgt voor ieder mens. Als gemeente zijn we geroepen om daar handen en voeten aan te geven.
 
Pastoraat is in de eerste plaats het spontane omzien van gemeenteleden naar elkaar, in de dagelijkse omgang van mensen die elkaar kennen vanuit de kerk of uit andere situaties.


Bezoekersgroep
Vanuit de Bezoekersgroep wordt maandelijks een vaste groep mensen bezocht die door leeftijd of andere omstandigheden wat meer aandacht verdienen.
Voor verdere informatie over de Bezoekersgroep klik hier
 
Het consistorie (de ouderlingen en de pastorale medewerkers) brengt bezoeken aan gemeenteleden die zelf om bezoek vragen of over wie de leden van het consistorie gehoord hebben dat er reden is voor bezoek of ander contact. Dit kan bv. zijn bij ziekte, overlijden van een naaste, of bij positieve gebeurtenissen in het leven zoals een geboorte).
 
Het consistorie bestaat momenteel uit:

 
Ds. Hennie Marsman (predikant) 06 29492531
Elly Brilman- van Huizen (ouderling) 06 27827224
Anja Frowijn (ouderling) 053 2300249
Betty Juist-Otsen (ouderling) 053 4789988
Dineke Meekers- van Veenendaal(pastoraal medewerker) 06 49680259
Clary Lentfert-Blokzijl  (ouderling) 06 10855741
   
   

 
 
Wijkindeling Wijkindeling
Voor alfabetische straatindeling per wijk                      Klik hier
 
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-06-2022 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 03-07-2022 om 10:00
afscheid groep 8 Meetser Snelschoolmeer details

Koffie bij Aleida
datum en tijdstip 06-07-2022 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om 10:00
meer details

Moderamenvergadering
datum en tijdstip 14-07-2022 om 09:30 uur
meer details

 
Dinkeldienst Oecumenische viering op de OASE bij Gronau zondag 19 juni om 10.30 uur
meer
 
Jongerenwerk 2022
Klik op de regel voor meer informatie over:

1.  Jongeren catechese 2022

2.  Vrijbuiters 2022

3.  Jongerenavond Connect 2022 
 
Kenmerkend aanzien

 
Geven met Givt
uitleg
voorbeeld
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.