Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Losser
 
 
2021 Advent 2021 Advent


Liturgisch bloemschikken Advent 2021

‘In een ander licht’ is het thema van Advent en Kerst 2021. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet.
De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven.

 ‘Licht’ staat centraal in de lezingen, het begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Bij de aankondiging wordt door de engel aangegeven
dat Johannes een bijzonder leven zal hebben, een wegbereider zal zijn voor Jezus. Alles komt in de toekomst van dit kind in een ander licht te staan.
In de bloemschiksuggestie maken we gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet.
In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen.
Bij de zon worden enkele symbolische voorwerpen of kleuren geplaatst om aan te sluiten bij de lezing van de zondag.

 
Eerste Advent, 28 november 2021 Lezen: Lucas 1:5-25               
Ga er maar aan staan. Je komst is nog maar net aangekondigd en laat nog ruim negen maanden op zich wachten.
En nu al wordt gesproken over wat je straks
zult gaan doen. Wel met lovende woorden, die je ieder kind zou gunnen bij zijn geboorte:
‘Velen zullen zich verheugen over zijn geboorte.’
En dan, aan het einde van de aankondiging van Gabriël, de engel, dat korte zinnetje:
‘Zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer’.
Alles wat over Johannes geschreven wordt heeft een duidelijk doel:
mensen klaarmaken voor de komst van de Heer.
Hij krijgt de profetenmantel al vroeg om de schouders.
Een mantel die misschien wel velen past: in navolging van Johannes zo te leven
dat je de ander nieuwsgierig maakt naar de Heer in jouw leven.

Gedroogde grassen,
als stralen van de zon.
- Morgenlicht -
vol verwachting.
 
 
Tweede Advent, 5 december 2021 Lezen: Lucas 3:1-6  
Johannes laat er geen gras over groeien. Hij komt met een boodschap die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.
Het zal bij de toehoorders daar rond de Jordaan ongetwijfeld tot een gefronste wenkbrauw hebben geleid.
Laat je dopen en kom tot inkeer, want zo worden je zonden vergeven. Niet echt een boodschap waar je tegenwoordig de straat mee op durft te gaan.
Maar Johannes zegt het niet zomaar: er moet wat in orde worden gemaakt. Of zoals Lucas schrijft: de hobbels in de weg moeten geëffend worden.
Woorden van de profeet Jesaja die ook vandaag nog niet hun kracht hebben verloren.
Ruim op wat in de weg staat om in navolging van de Heer te leven.

Johannes doopte
met Levend water,
in het morgenlicht
vol van verwachting!
 
       
Derde Advent, 12 december 2021 Lezen: Lucas 3:7-18  
Als je de toespraak van Johannes begint te lezen, kun je je maar zo afvragen waar het eindigt.
Vruchten voortbrengen, een komend oordeel, een bijl die aan de wortel ligt.
Stevige woorden, maar wat bedoelt Johannes ermee? Dat is precies de vraag van de aanwezigen: ‘Wat betekent dit concreet?
Wat moeten we doen?’
Johannes maakt grote woorden klein: heb je twee stel onderkleren, dan geef je een daarvan aan wie er geen heeft.
Voor je eten geldt hetzelfde.
Het koninkrijk van God is geen luchtfietserij. Geen grote woorden over een ideaal dat nooit werkelijkheid kan
worden.
In het koninkrijk van de Heer draait het om een toekomst die nu al begint door wat wij doen: delen van wat je hebt,
genoegen nemen met wat je krijgt.

Deel met elkaar
het brood,
het leven
in het volle licht.
 
 
Vierde Advent, 19 december 2021 Lezen: Lucas 1:39-45  
Wat een vrolijk stukje is dit. De levenslust spat ervan af. Maria is zwanger van Jezus en bezoekt haar oude tante die eveneens zwanger is.
En als Maria haar begroet, meldt het kind van Elisabeth zich ook. Het springt op in haar buik. V
ol van de Geest roept Elisabeth het uit: je bent de meest gezegende van alle vrouwen! En ze prijst
Maria dat ze de woorden van de Heer heeft geloofd. Vol verwondering kijken we met Elisabeth mee naar dit jonge meisje.
Door haar ontvankelijkheid hielp ze de
geschiedenis te veranderen, al had ze geen vermoeden hoe. En nog altijd is ze voor talloze mensen wereldwijd een bron van inspiratie.
Een voorbeeld hoe je je leven in
dienst kunt stellen van het werk van de Heer.

Verborgen in de bol
groeiend naar licht,
nieuw leven
gezegende toekomst.
 
 
Kerstfeest, 25 december 2021 Lezen: Johannes 1:1-14  
Het licht schijnt in de duisternis.’ Als je die woorden uit Johannes leest, lijkt de timing van het kerstfeest niet geheel toevallig gekozen.
Het is vandaag 25 december en een van de kortste dagen van het jaar. Buiten is het donker en overal ontsteken mensen het licht.
Omdat ze zeker vandaag niet in het donker willen zitten. Licht, we verlangen ernaar en hebben het nodig.
Johannes geeft het licht nog een extra dimensie. In het licht van Kerst, de komst van Christus, zo schetst Johannes, is ook het leven zelf gekomen.
Het licht voor de mensen is het leven voor de mensen. Licht en leven. In de paaskaars zien we beide iedere zondag ontstoken.
De komst van Christus is meer dan alleen de flonkering van een kaars in de kerstnacht: het betekent de komst van het leven zelf.
 
 
     
terug
 
 
 
 

Hemelvaartsdag , oecumenische Hemelvaartsviering in Openluchttheater Brilmansdennen.
datum en tijdstip 26-05-2022 om 09:00
meer details

Kerkdienst zorgcentrum
datum en tijdstip 28-05-2022 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 29-05-2022 om 10:00
meer details

Zangdienst Bezinning & Inspiratie 29 mei 2022.
datum en tijdstip 29-05-2022 om 19.00 uur
meer details

Moderamenvergadering
datum en tijdstip 02-06-2022 om 09:30 uur
meer details

 
Dinkeldienst Oecumenische viering op de OASE bij Gronau zondag 19 juni om 10.30 uur
meer
 
Jongerenwerk 2022
Klik op de regel voor meer informatie over:

1.  Jongeren catechese 2022

2.  Vrijbuiters 2022

3.  Jongerenavond Connect 2022 
 
Kenmerkend aanzien

 
Geven met Givt
uitleg
voorbeeld
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.