Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Losser
 
 
2021 Veertigdagentijd 2021 Veertigdagentijd
Bij de liturgische bloemschikkingen in de Veertigdagentijd 2021, met als thema: Sta op!

 
De commissie liturgisch bloemschikken heeft ervoor gekozen nogmaals de schikkingen van vorig jaar te gebruiken. Vorig jaar werd de kerk gesloten na de tweede zondag van de Veertigdagentijd.
We hebben toen slechts een klein gedeelte van het project gezien. Dit jaar hoopt de commissie het gehele bloemschik-project te kunnen laten zien in de diensten. Doordat we gebruikmaken van het project van vorig jaar, wijken de lezingen uit de Bijbel voor een deel af van de lezingen die voor 2021 op het leesrooster staan in de Veertigdagentijd. Hieronder volgt de achtergrondinformatie bij het project, met als thema ‘Sta op!’

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van zijn opstanding uit de dood. Jezus riep: ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister, maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons
neerdrukt.

Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij
gebrokenheid en voor de gemakkelijke weg kiezen. Daarom staan we op en komen we samen in actie. We bieden hoop en doen recht aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Wij geloven in delen. Deel mee, kom in beweging. Sta op!

Om in beweging te komen is er voor de meesten van ons een doel nodig. Het hebben van een stip op de horizon helpt. Een stip die ons herinnert aan het ‘waarom’, zodat we in beweging komen. Deze stip op de horizon is als uitgangspunt gekozen voor het ontwerp van de liturgische bloemschikking. De stip in het ontwerp is echter geen ingevulde ruimte, maar een open ruimte. De ruimte rond de stip is ingevuld met een weefsel van takjes. De open stip en het weefsel symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, een ieder op zijn eigen man
ier.
 
1e zondag Veertigdagentijd, 21 februari 2021. Lezing uit de Bijbel:
Marcus 1:12-15, Jezus in de woestijn.


 
De woestijn, de plek waar Jezus was toen hij op de proef werd gesteld, is eenzaam.
De kleurige bloem staat fier tegen de neutrale achtergrond.
Leven is zoveel meer dan alleen doen wat je kunt zien, je leeft ook niet van brood alleen.
Het verhaal over de ‘Grote Afleider’ in de woestijn kan voor ons een steun zijn,
om ook op onze weg voort te gaan. Fier overeind staan, zoals de tulp,
die met de onmiskenbare kleur heel opvallend is. Durf dat, laat je niet afleiden.
Dien het léven.
 
2e zondag Veertigdagentijd, 28 februari 2021. Lezing uit de Bijbel:
Marcus 9:2-10, Jezus op de berg.


Een stem uit de hemel - het lijkt wel een tweede doop - die het stralende licht ondersteunt. Onmiskenbaar teken voor een bijzonder Iemand - Petrus, Jakobus en Johannes waren er getuige van. Het geheim van dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden. In de stralende krans van deze schikking kan het geheim - de bloem in de knop - als schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal openbaren al zien. We wachten in spanning op de bloei die gaat komen.
3e zondag Veertigdagentijd, 7 maart 2021 Lezing uit de Bijbel:
Johannes 4: 5 – 26, Jezus spreekt met Samaritaanse vrouw bij de bron.“Kijk, kijk dan toch!” een twistgesprek bij de bron. Een vrouw -buitenstaander in Israëlische ogen- wordt door Jezus aangesproken. Zij gaat vervolgens een kritisch gesprek aan met deze rabbi. Zijn woorden raken haar kern, haar diepe verlangen naar waarachtigheid.
De geurige jasmijn met een wolk bloemen lijkt het levengevende water te verhullen.
Het een kan niet zonder het ander. De vrouw herinnert Jezus eraan dat iedereen op deze wereld geroepen wordt in waarheid te willen leven. En Jezus onthult zijn missie voor een ogenschijnlijke buitenstaander. Wie put uit de Bron zal kracht ontvangen. De bloemen waaieren immers uit naar alle kanten, zo te leven kan een doel zijn voor iedereen.
 
4e zondag Veertigdagentijd, 14 maart 2021 Lezing uit de Bijbel:
Johannes 9:1-13 en 26–39, Oog voor de mensen om je heen.


Zie dan toch met wie je te maken hebt. De blindgeboren man komt door de genezing die Jezus hem kan bieden, eindelijk tot zijn recht: leven als volwaardig mens. Wie ziet kan kijken, maar tegelijkertijd toch niet zien waar het in zijn of haar leven naar toe gaat. Die kan gaan dwalen zonder doel. De genezing geeft de man broodnodige ruimte om te leven, de bloesem zit om het lege midden. De kleur van de bloemen geeft de kleur aan zijn leven terug. De man kan nu zelf aan de gang om de leegte in het midden te gaan vullen met betekenis
5e zondag Veertigdagentijd, 21 maart 2021 Lezing uit de Bijbel:
Johannes 11:1-4 + 17-44, Lazarus staat op uit de dood.Opstaan om opnieuw te leven, voor Lazarus is dit mogelijk. Jezus aanschouwt de reacties van Marta en Maria en de mensen die hen helpen klagen. Het beroert hem diep van binnen en vanuit die bewogenheid is zijn reactie heftig. De dood van Lazarus is ontijdig, de geliefde broer van Marta en Maria keert weer in het leven.
In het centrum zien we hier de totale overgave en de totale liefde. Dood en leven, een zuchtje is het verschil. De onvoorwaardelijke liefde van de zussen en hun broer -we zien de rode roos gesteund door de klimop, symbool van trouw en de roze wolk van graszaden - is voor Jezus een reden om Lazarus het leven terug te geven. Liefde is sterker dan de dood.
 
6e zondag Veertigdagentijd, 28 maart 2021 Lezing uit de Bijbel:
Mattheüs 26:1-27, 66, Jezus met kostbare olie gezalfd.


Zalving: een gebruik dat wij in onze protestantse traditie niet zo goed kennen. Maar het is heel bijbels, profeten en koningen worden gezalfd als hun taak een aanvang neemt. En wie gestorven is wordt ook gezalfd. De vrouw brengt dit in het teken van het zalven van Jezus’ voeten samen. De schikking met de kruiden symboliseert dat voor ons. Op Palmzondag wijst de zalving al vooruit naar Jezus’ dood. De groene takjes lijken wel een beetje op de palmtakken.
 
Witte Donderdag, 1 april 2021 Lezing uit de Bijbel:
Johannes 13:1-30, de voetwassing.Wit staat voor licht, reinheid, onschuld en wijst op de dood. Op Witte Donderdag werden in de oude kerk over veel versieringen doeken gehangen, als teken van rouw. Viooltjes zijn eenvoudige bloemen, ze zijn een teken van trouw, nederigheid. De kleur wit geeft juist ook iets weer van het licht, dat ons omgeeft, waardoor wij kunnen leven. Ze worden ook wel gezien als symbool voor Maria, de moeder van Jezus. De opgerolde doek verwijst natuurlijk naar de doek waarmee Jezus de voeten van zijn leerlingen afdroogde.
 
Goede Vrijdag, 2 april 2021 Lezing uit de Bijbel:
Johannes 18:1-19:42, het lijden en sterven van Jezus.


We zien de verbeelding van de straf die de Romeinen gaven aan misdadigers. Het was de wreedste en meest vernederende straf die men kon bedenken. De lange lezing van het Johannesevangelie laat een opeenvolging van gebeurtenissen horen, die wij vaak goed kennen. De diepe droefenis over de kruisiging wordt uitgebeeld in dit eenvoudige beeld. Hoe de vredevorst ter dood werd gebracht. Als alles gezegd lijkt, past alleen de eenvoud van die drie kruisen.
 
Paaswake Stille Zaterdag, 3 april 2021 
Pasen, 4 april 2021

Lezing uit de Bijbel:
Johannes 20:1-18, de opstanding van Jezus Christus.
 


We zijn getuige van het lege graf, Jezus is opgestaan. De dood heeft niet het laatste woord. De leerlingen staan rondom de lege tombe, zij zijn de twaalf witte bloemen. Wit als teken van een nieuw begin. De bloesemtakken drukken de - nog een beetje ingehouden - vreugde van dat nieuwe begin uit. Hier groeit ruimte voor een nieuw begin, nieuw leven. Nadat de leerlingen totaal geschokt waren over de afloop van het Paasmaal, de droefheid over de dood van hun geliefde leraar Jezus, is er nu de grote verrassing van de nieuwe ruimte die de Opstanding voor ons kan zijn. Ze staan met zijn allen om die ruimte heen.
 
   
   
   
   
terug
 
 
 
 

Vergadering Kerkenraad
datum en tijdstip 09-12-2021 om 19:30 uur
meer details

Kerkdienst vooraf aanmelden noodzakelijk
datum en tijdstip 12-12-2021 om 10:00
meer details

Catechisatie voor jongeren 2021-2022
datum en tijdstip 15-12-2021 om in overleg
meer details

Kerkdienst vooraf aanmelden noodzakelijk
datum en tijdstip 19-12-2021 om 10:00
meer details

Oecumenische kerstviering onder voorbehoud van coronamaatregelen
datum en tijdstip 24-12-2021 om 14:30
meer details

 
2021 Top2000dienst
meer
 
coronamaatregelen
Alle geplande activiteiten zijn onder voorbehoud van coronamaatregelen
 
Jongerenwerk 2022
Klik op de regel voor meer informatie over:

1.  Jongeren catechese 2022

2.  Vrijbuiters 2022

3.  Jongerenavond Connect 2022

 
 
adventskalender 2021
 
Geven met Givt
uitleg
voorbeeld
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.